Rezerwat Mewia Łacha

Rezerwat Mewia Łacha wyspa sobieszewska, sobieszewo, gdańsk sobieszewo

Zajmuje 150 ha, z czego 19 ha znajduje się na terenie Wyspy Sobieszewskiej (Gdańsk Świbno). Został on utworzony w 1991 roku w celu ochrony kolonii lęgowych rybitw oraz miejsc bytowania ptaków siewkowatych i blaszkodziobych. Jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w polskiej strefie przybrzeżnej, a jego znaczenie docenia się w skali krajowej i europejskiej. Jest elementem Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ujście Wisły” i Ostoi ptaków w Gdańsku.

Rezerwat Mewia Łacha

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie blisko 100 gatunków ptaków wodnych i błotnych. Jest to jedyne w Polsce miejsce gniazdowania rybitwy czubatej, obok której legi zakładają inne cenne gatunki: rybitwa białoczelna, rzeczna, sieweczka obrożna, czy ostrygojad. Najwartościowsze dla ptaków są tereny otwarte; plaża, linia przyboju, łachy przybrzeżne, nowe wyspy i półwyspy oraz wydmy w początkowych stadiach rozwoju. Od początku maja do końca września każdego roku rezerwat chroniony jest przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING. Jej członkowie oraz wolontariusze starają się zabezpieczać najcenniejszą jego część przed nadmierną ingerencją człowieka. Nocując w rezerwacie przeciwdziałają płoszeniu ptaków, zadeptywaniu ich gniazd, niszczeniu cennych siedlisk dla roślin i porostów . Istotnym elementem akcji jest wytyczanie ścieżek dla turystów, odwiedzających rezerwat tak aby ograniczać problem rozdeptywania wydm i muraw napiaskowych. Łachy i wyspy, jako miejsca uwielbiane przez foki i ptactwo, chronione są przed cumowaniem przy nich jakiegokolwiek sprzętu pływającego. Członkowie Grupy KULING, świadomi znaczenia zrozumienia problemu ochrony przyrody przez społeczeństwo, dużo czasu poświęcają na edukację turystów oraz lokalnej ludności.

email marketing powered by FreshMail
 

Ta strona używa cookies. Warunki przechowywania i dostępu możesz ustawić w Twojej przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close