Rezerwat Mewia Łacha

Rezerwat Mewia Łacha – ostoja ptaków

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie blisko 100 gatunków ptaków wodnych i błotnych. Jest to jedyne w Polsce miejsce gniazdowania rybitwy czubatej, obok której lęgi zakładają inne cenne gatunki: rybitwa białoczelna, rzeczna, sieweczka obrożna, czy ostrygojad. Najwartościowsze dla ptaków są tereny otwarte, plaża, linia przyboju, łachy przybrzeżne, oraz wydmy w różnych stadiach rozwoju. Od początku maja do końca września każdego roku rezerwat chroniony jest przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING. Jej członkowie oraz wolontariusze starają się zabezpieczać najcenniejszą jego część przed nadmierną ingerencją człowieka. Nocując w rezerwacie przeciwdziałają płoszeniu ptaków, zadeptywaniu ich gniazd, niszczeniu cennych siedlisk dla roślin i porostów. Istotnym elementem akcji jest wytyczanie ścieżek dla turystów, odwiedzających rezerwat tak aby ograniczać problem rozdeptywania wydm i muraw napiaskowych. Łachy i wyspy, jako miejsca uwielbiane przez foki i ptactwo, chronione są przed cumowaniem przy nich jakiegokolwiek sprzętu pływającego.

Biegus zmienny Sobieszewo

Rezerwat Mewia Łacha – kolonia dzikich fok

Na plaży i piaszczystych łachach tworzących się przy ujściu Wisły powstała pierwsza w Polsce kolonia dzikich fok. Zaczęło się od pojedynczych osobników, ale teraz na terenie rezerwatu spotyka się je w dużych grupach, sięgających kilkudziesięciu sztuk. W rekordowym momencie w tym samym czasie i miejscu WWF zliczył 165 osobników. Regularnie występują tu foki szare, a niekiedy można spotkać rzadsze gatunki czyli fokę pospolitą i obrączkowaną.

 
Foki Gdańsk Sobieszewo

Zwiedzanie rezerwatu Mewia Łacha

Dzięki wytyczonej ścieżce zwiedzanie rezerwatu jest możliwe przez cały rok. Najciekawsze obserwacje ornitologiczne są możliwe w okresie lęgowym. Od kwietnia do lipca cały rezerwat tętni ptasim życiem. Obserwacje fok są możliwe przez cały rok. Wycieczkę najlepiej zacząć przy porcie w Świbnie, gdzie można dojechać z centrum Gdańska autobusem nr 112 lub 212. Obok portu znajduje się również parking dla samochodów. Wygodny dojazd rowerem zapewnia drogą rowerowa R10, która wiedzie przez Gdańsk wzdłuż całego polskiego wybrzeża.

W Świbnie zaczyna się ścieżka spacerowa prowadząca wzdłuż ujścia Wisły. Po około 30 minutach marszu można dojść do początku wytyczonej w rezerwacie ścieżki edukacyjnej. Ścieżka wiedzie do stalowej wieży obserwacyjnej, z której rozpościera się piękny widok na ujście Wisły, kolonie ptaków oraz foki wylegujące się na plaży i piaszczystych łachach. Ścieżka prowadzi dalej na plażę, z której można skręcić w lewo i wrócić do portu w Świbnie.

Druga cześć rezerwatu, znacznie większy niż znajdująca się na Wyspie Sobieszewskiej leży się po stronie Mierzei Wiślanej. Dotrzeć tam można promem pływającym w sezonie ze Świbna do Mikoszewa, skąd już tylko kilkaset metrów dzieli od terenu rezerwatu.

Dodatkowo Rezerwat Mewia Łacha zajmuje 150 ha, z czego 19 ha znajduje się w Gdańsku na terenie Wyspy Sobieszewskiej. Powstał w 1991 roku w celu ochrony kolonii lęgowych rybitw oraz miejsc bytowania ptaków siewkowatych i blaszkodziobych. Jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w polskiej strefie przybrzeżnej, a jego znaczenie docenia się w skali krajowej i europejskiej. W związku z korzystnym położeniem u ujścia Wisły oraz zakazem wstępu na plażę w rezerwacie na jego terenie powstała największa na polskim wybrzeżu kolonia dzikich fok. Jest elementem Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ujście Wisły”.

Życzymy udanej wycieczki:)

RECEPCJA
RECEPCJA
REZERWUJ
REZERWUJ
DOJAZD
DOJAZD