Aktualności

Co robić w Sobieszewie?

co robić w Sobieszewie

Często pytacie co robić w Sobieszewie. Wyspa Sobieszewska jest największą obszarowo dzielnicą Gdańska, nie nabrała jednak zurbanizowanego charakteru miejskiego. Gdańsk Sobieszewo to ostoja spokoju i dzikiej przyrody. Ma na to wpływ jej położenie pomiędzy odnogami Wisły i morskim wybrzeżem oraz fakt, że większą cześć powierzchni wyspy zajmują na lasy, plaże oraz pola uprawne. Amatorzy morskich i słonecznych kąpieli mogą oczywiście skorzystać z uroków rozległej, długiej na 11km plaży oraz morza. Jednakże Wyspa Sobieszewska ma znacznie więcej atutów i atrakcji do zaoferowania.

Pytasz co robić w Sobieszewie?

Oto nasze podpowiedzi?

Obserwacja ptaków w rezerwatach Ptasi Raj i Mewia Łacha

W Sobieszewie można spotkać około 300 gatunków ptaków. Niektóre z nich zatrzymują się tu na chwilę w czasie migracji, cześć spędza okres lęgowy, a inne całe swoje ptasie życie. Na terenie Wyspy Sobieszewskiej powstały dwa rezerwaty ptaków, które warto odwiedzić. W każdym z nich została wytyczona specjalna ścieżka edukacyjna:

– Jak zwiedzać Rezerwat Ptasi Raj <sprawdź tu>

– Jak zwiedzać Rezerwat Mewia Łacha <sprawdź tu>

Vis a vis Starej Wędzarni znajduje się Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku. Jest to placówka naukowa powołana do badania biologii ptaków. Pełni również rolę krajowej centrali obrączkowania ptaków. W Stacji odbywają się zajęcia edukacyjne, skierowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej.

Wycieczki rowerowe

Gdańsk Sobieszewo jest dobrą bazą wypadową do organizacji wycieczek rowerowych. Można eksplorować Wyspę lub wybrać się w dalszą trasę dzięki temu, że spotykają się tu dwie międzynarodowe trasy rowerowe R9 i R10 wytyczone w ramach europejskiej sieci szlaków rowerowych EuroVelo. Droga rowerowa R10  jest szlakiem prowadzącym wokół Bałtyku. Droga R9 to trasa łącząca Bałtyk z Adriatykiem.

Opis naszych ulubionych tras rowerowych można znaleźć tu: <sprawdź tu>

Trasy Nordic Walking i narciarstwa biegowego

Rozległe i różnorodne tereny lasu nadmorskiego graniczącego z plażą przez cały rok zachęcają do aktywności fizycznej. Na Wyspie Sobieszewskiej wyznaczono i oznakowano trasy nordic walking. Sześć leśno-plażowych tras świetnie nadaje się także do treningów biegowych, a zimą do biegów narciarskich.

Opis i mapę tras Nordic Walking i narciarstwa biegowego można znaleźć tu: <sprawdź tu>

Gra plenerowa „Śladami Plentego” Skarb Wyspy Sobieszewskiej

Wyspa Sobieszewska ma ciekawą historię i nadal kryje szereg tajemnic. Mało kto wie, że W 1945 roku to tędy odbywała się ewakuacja niemieckich mieszkańców z Gdańska. W 2018 roku powstała gra miejska dotycząca legendy zaginionej Bursztynowej Komnaty. Jeden z tropów prowadzi do Sobieszewa. Tajemnicę możesz samodzielnie rozwikłać i znaleźć skarb ukryty na Wyspie. Z aplikacją Questy VisitGdansk staniecie przed możliwością znalezienia skarbu ukrytego na Wyspie Sobieszewskiej! Początek gry jest tuż obok Starej Wędzarni

Czy podejmiecie wyzwanie i ruszycie w drogę po skarb?

 Tu można znaleźć więcej szczegółów:<sprawdź tu>

Rejs Tramwajem Wodnym do centrum Gdańska

W okresie letnim z Sobieszewa do centrum Gdańska kursuje tramwaj wodny linii F6. Przystanek zlokalizowany jest w odległości około  kilometra od Starej Wędzarni. Tramwaj płynie Martwą Wisła, mija ujście Wisły Śmiałej, rybackie osiedla, następnie wzdłuż nabrzeży stoczniowych i portowych dociera do Starego Miasta i cumuje w samym centrum, tuż obok zabytkowego Żurawia. To wspaniała okazja podziwiać Gdańsk z nowej, wodnej perspektywy. Rejs trwa około 90 minut.

Tu można znaleźć więcej szczegółów: <sprawdź tu>

 

 

 

 

Plaża Sobieszewo

plaże wyspy sobieszewskiej plaża sobieszewo, gdańsk sobieszewo

Plaża na Wyspie Sobieszewskiej rozciąga się wzdłuż wschodniej części Zatoki Gdańskiej, a jej łączna długość wynosi 11 kilometrów.

Wyspa Sobieszewska (Sobieszewo) to nadmorska dzielnica Gdańska oddalona od centrum miasta o 15 minut jazdy. Jest jedną z trzech wysp polskiego pobrzeża Bałtyku. Ponadto od 1994 r. posiada statut wyspy ekologicznej, który gwarantuje zachowanie przyrody w naturalnym stanie.

Plaża Sobieszewo jest jedną z ostatnich dzikich ostoi przyrody na polskim wybrzeżu.

Plaże są szerokie, z pasem wydm, który chronią przed wiatrami wiejącymi od strony lądu. To idealne miejsce do opalania się, kąpieli i romantycznych spacerów.

W sezonie letnim czynne są dwa kąpieliska strzeżone: plaża Gdańsk Sobieszewo, zlokalizowana na końcu ul. Falowej oraz plaża Gdańsk Orle znajdująca się przy ul. Lazurowej. Kąpieliska te dozorowane są przez ratowników w okresie od 01.07 – 31.08 codziennie w godz. 9.30 – 17.30.

Oczywiście na Wyspie Sobieszewskiej można się również kąpać na pozostałych plażach gdzie są piękne kąpieliska niestrzeżone.

Pensjonat Stara Wędzarnia poleca plażę przy rezerwacie Ptasi Raj (Gdańsk-Górki Wschodnie), gdzie nawet w szczycie sezonu można znaleźć ustronne miejsce.

Rezerwat Mewia Łacha

Rezerwat Mewia Łacha wyspa sobieszewska, sobieszewo, gdańsk sobieszewo

Rezerwat Mewia Łacha zajmuje 150 ha, z czego 19 ha znajduje się w Gdańsku na terenie Wyspy Sobieszewskiej. Został on utworzony w 1991 roku w celu ochrony kolonii lęgowych rybitw oraz miejsc bytowania ptaków siewkowatych i blaszkodziobych. Jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w polskiej strefie przybrzeżnej, a jego znaczenie docenia się w skali krajowej i europejskiej. W związku z korzystnym położeniem u ujścia Wisły oraz zakazem wstępu na plażę w rezerwacie na jego terenie powstała największa na polskim wybrzeżu kolonia dzikich fok. Jest elementem Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ujście Wisły”.

Rezerwat Mewia Łacha – ostoja ptaków

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie blisko 100 gatunków ptaków wodnych i błotnych. Jest to jedyne w Polsce miejsce gniazdowania rybitwy czubatej, obok której lęgi zakładają inne cenne gatunki: rybitwa białoczelna, rzeczna, sieweczka obrożna, czy ostrygojad. Najwartościowsze dla ptaków są tereny otwarte, plaża, linia przyboju, łachy przybrzeżne, oraz wydmy w różnych stadiach rozwoju. Od początku maja do końca września każdego roku rezerwat chroniony jest przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING. Jej członkowie oraz wolontariusze starają się zabezpieczać najcenniejszą jego część przed nadmierną ingerencją człowieka. Nocując w rezerwacie przeciwdziałają płoszeniu ptaków, zadeptywaniu ich gniazd, niszczeniu cennych siedlisk dla roślin i porostów. Istotnym elementem akcji jest wytyczanie ścieżek dla turystów, odwiedzających rezerwat tak aby ograniczać problem rozdeptywania wydm i muraw napiaskowych. Łachy i wyspy, jako miejsca uwielbiane przez foki i ptactwo, chronione są przed cumowaniem przy nich jakiegokolwiek sprzętu pływającego. Członkowie Grupy KULING, świadomi znaczenia zrozumienia problemu ochrony przyrody przez społeczeństwo, dużo czasu poświęcają na edukację turystów oraz lokalnej ludności.

Rezerwat Mewia Łacha – kolonia dzikich fok

Na plaży i piaszczystych łachach tworzących się przy ujściu Wisły powstała pierwsza w Polsce kolonia dzikich fok. Zaczęło się od pojedynczych osobników, ale teraz na terenie rezerwatu spotyka się je w dużych grupach, sięgających kilkudziesięciu sztuk. W rekordowym momencie w tym samym czasie i miejscu WWF zliczył 165 osobników. Regularnie występują tu foki szare, a niekiedy można spotkać rzadsze gatunki czyli fokę pospolitą i obrączkowaną.

Zwiedzanie rezerwatu Mewia Łacha

Dzięki wytyczonej ścieżce zwiedzanie rezerwatu jest możliwe przez cały rok. Najciekawsze obserwacje ornitologiczne są możliwe w okresie lęgowym. Od kwietnia do lipca cały rezerwat tętni ptasim życiem. Obserwacje fok są możliwe przez cały rok. Wycieczkę najlepiej zacząć przy porcie w Świbnie, gdzie można dojechać z centrum Gdańska autobusem nr 112 lub 212. Obok portu znajduje się również parking dla samochodów. Wygodny dojazd rowerem zapewnia drogą rowerowa R10, która wiedzie przez Gdańsk wzdłuż całego polskiego wybrzeża.

W Świbnie zaczyna się ścieżka spacerowa prowadząca wzdłuż ujścia Wisły. Po około 30 minutach marszu można dojść do początku wytyczonej w rezerwacie ścieżki edukacyjnej. Ścieżka wiedzie do stalowej wieży obserwacyjnej, z której rozpościera się piękny widok na ujście Wisły, kolonie ptaków oraz foki wylegujące się na plaży i piaszczystych łachach. Ścieżka prowadzi dalej na plażę, z której można skręcić w lewo i wrócić do portu w Świbnie.

Życzymy udanej wycieczki😊

Rezerwat Ptasi Raj

rezerwat ptasi raj

W pobliżu Starej Wędzarni znajduje się Rezerwat Ptasi Raj, unikalny obszar przyrodniczy utworzony w 1959 w celu ochrony ostoi ptactwa wodnego i błotnego. Rezerwat jest udostępniony do zwiedzania i stanowi wymarzone miejsce spacerów. Położony jest u ujścia Wisły Śmiałej, w Gdańsku Sobieszewie. Aktualnie wchodzi on w granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej. Powierzchnia rezerwatu wynosi prawie 200 ha. Jest to atrakcyjny teren dla ptaków wróblowatych oraz wodno – błotnych związanych z trzcinowiskiem i podmokłym olsem takich jak zausznik, bąk, bączek, gęgawa, wąsatka, brzęczka, strumieniówka, żuraw, zielonka, wodnik, błotniak stawowy. Podczas migracji i zimowania zaobserwować  można tu różne gatunki kaczek, łabędzi i gęsi, a także mew, rybitw i ptaków siewkowatych. Bogactwo i różnorodność wędrownych ptaków przyciąga drapieżniki: bieliki, sokoły wędrowne, myszołowy, jastrzębie i krogulce. Ze względu na bogactwo ptasiej fauny obszar ten ma wysoką rangę w skali międzynarodowej. Jest elementem Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ujście Wisły” i Ostoi ptaków IBA (Important Bird Areas) PL 027.

Rezerwat Ptasi Raj

Rezerwat jest przygotowany do zwiedzania. Do dyspozycji turystów oddana została ścieżka dydaktyczna, z licznymi tablicami informacyjnymi oraz ustawione na jej trasie dwie duże wieże widokowe z widokiem na przymorskie jeziora, dzięki czemu można obserwować ptaki wodne. Ścieżka prowadzi przez leśne tereny rezerwatu Ptasi Raj oraz częściowo po plaży. Długość całej ścieżki wynosi około 6 km, a jej przejście może trwać od 2 do 3 godzin. Rezerwat można odwiedzać przez cały rok, ale najlepszym terminem do odbycia wycieczki jest okres od kwietnia do października. Szczególnie wiosną i jesienią, podczas przelotów ptaków łatwo można zaobserwować wiele gatunków ptaków. Warto zabrać ze sobą lornetkę, która ułatwi nam prowadzenie obserwacji. W pobliżu znajdują się kameralne pensjonaty i bary zapewniające wygodne noclegi i wyżywienie.

Mapa rezerwatu Ptasi Raj

Zwiedzanie rezerwatu Ptasi Raj najlepiej zacząć przy parkingu znajdującym się obok pętli autobusu nr 186 zlokalizowanej na końcu ulicy Nadwiślańskiej. Tu też zlokalizowany jest mały parking, wiata turystyczna i mikroskopijny plac zabaw. Początek trasy i tablica informacyjna o rezerwacie znajdują się przy wejściu, tuż za wiatą. Wzdłuż ścieżki ustawiono kilkanaście tablic informacyjnych omawiających najważniejsze elementy flory i fauny tego terenu, co pomaga przy samodzielnym zwiedzaniu. Zdecydowana większość osób ogranicza swoją wizytę do przejścia w tą i z powrotem trasy na plażę. Warto jednak zdecydować się na zejście z głównej ścieżki w kierunku dwóch wież obserwacyjnych. Pierwsza, mniejsza wieża znajduje się nad brzegiem jeziora Karaś, które z roku na rok wypłyca się i zarasta trzcinami i roślinnością bagienną. Po pokonaniu kolejnych kilkuset metrów można dojść do zdecydowanie większej wieży nad jeziorem Ptasi Raj. Nagrodą dla wytrwałych będzie piękny widok na ujście Wisły Śmiałej do morza oraz piaszczystą mierzeję oddzielającą jezioro od Bałtyku.

Po zwiedzeniu wież widokowych czas najwyższy odwiedzić plażę. W tym celu należy przez kolejne kilkaset metrów trzymać się oznaczonej ścieżki, która doprowadzi nas do wejścia nr 19. Sobieszewska plaża ma ponad 11 kilometrów długości i jest dostępna z wyłączeniem niewielkich, skrajnych części znajdujących się na terenie rezerwatu Ptasi Raj i Mewia Łacha.

Życzymy miłego spaceru😊

Trasy Rowerowe Gdańsk Sobieszewo i Wyspa Sobieszewska

Trasy Rowerowe - Gdańsk Sobieszewo i Wyspa Sobieszewska

Odwiedzając Starą Wędzarnię pytacie jakie trasy rowerowe Gdańsk Sobieszewo i Wyspa Sobieszewska wybrać? Na Wyspie Sobieszewskiej spotykają się dwie międzynarodowe trasy rowerowe R9 i R10 wytyczone w ramach europejskiej sieci szlaków rowerowych EuroVelo. Droga rowerowa R10 jest szlakiem prowadzącym wokół Bałtyku. Droga R9 to trasa łącząca Bałtyk z Adriatykiem i rozpoczyna się na Wyspie Sobieszewskiej. Obecnie tylko część odcinków jest utwardzona jednak już z powodzeniem można z nich korzystać planując rowerowe wycieczki.

Polecamy następujące trasy rowerowe Gdańsk Sobieszewo i Wyspa Sobieszewska:

Wycieczka rowerowa wokół Wyspy Sobieszewskiej (około 28 km)

Trasa jest pętlą biegnącą lasem wzdłuż plaży, ulicą Świbnieńską obok Przekopu Wisły oraz ulicą Przegalińską i Nadwiślańską wzdłuż Martwej Wisły. Jadąc nią można zobaczyć najciekawsze miejsca. Swój początek ma w Rezerwacie Ptasi Raj, nieopodal ujścia Wisły Śmiałej. Jedziemy ponad 10 km leśną drogą wzdłuż plaży. Po dotarciu do Ujścia Wisły (Przekop) skręcamy w prawo i jedziemy ulicą Świbnieńską, na wysokim wale przeciwpowodziowym, aż do śluzy w Przegalinie. Warto się przy niej zatrzymać, żeby zobaczyć dwie śluzy oraz port. Obecnie cumują tutaj lodołamacze. Pierwsza widoczna jest nieczynna od 1992 roku Śluza Północna, która służyła prawie 100 lat od czasu powstania przekopu czyli roku 1895. Jako druga wyłoni się używana obecnie śluza Południowa. Nad śluzą wybudowano most, który łączy Wyspę z Żuławami Gdańskimi. Przed śluzą należy skręcić w prawo i jechać główną ulicą prawie 13 km. Najpierw mało uczęszczaną ulicą Przegalińską, z której roztacza się piękny widok na meandrującą Martwą Wisłę. Po chwili, po lewej stronie widać starorzecze Wisły, na końcu którego powstała marina w Błotniku. Następnie mijamy stocznię jachtową Galeon znajdującą się na przeciwległym brzegu. Po prawej stronie zobaczymy miejsce, gdzie w 2020 roku odbędzie się Europejski Zlot Harcerzy. Ulica Przegalińska dochodzi do ulicy Turystycznej. Pojawia się tam ścieżka rowerowa prowadząca do centrum Gdańska. Dojeżdżamy do mostu zwodzonego. Na rondzie można zjechać na bulwar (uwaga na pieszych, to chodnik) i pojechać nim kawałek wzdłuż rzeki lub od razu wybrać ulicę Nadwiślańską, która poprowadzi do początku wycieczki, po drodze mijając Starą Wędzarnię.

Trasy rowerowe Gdańsk Sobieszewo i Wyspa Sobieszewska – centrum Gdańska

Ze Starej Wędzarni można wygodnie dojechać na rowerze do centrum Gdańska (odległość 16-18 km). W tym celu należy najpierw pojechać ulicą Nadwiślańską na wschód, wyjechać z Sobieszewa przez most zwodzony. Następnie trzeba jechać oddaną w 2018 roku ścieżką rowerową oznaczoną jako droga rowerowa R10. Po dotarciu do skrzyżowania w Przejazdowie, w pobliżu sklepu Biedronka i Hotelu Czarna Perła należy skręcić w prawo i oznakowaną ścieżką rowerową podążać do centrum, mijając po drodze siedzibę firmy Lotos, przecinając tory kolejowe, chowając się na moment w tunelu. Cała trasa ma około 16km. W Przejazdowie możemy także skręcić w lewo a po chwili od razu w ulicę Jesionową w prawo, i pojechać nieoznakowaną, malowniczą trasą wzdłuż Motławy. Droga prowadzi nad wiaduktem nad Obwodnicą Południową do Krępca skąd następnie drogą z płyt dojeżdżamy do Olszynki będącej już dzielnicą Gdańska. Z drogi z płyt zjeżdżamy w ulicę Łanową, która prowadzi nas do pięknych terenów Opływu Motławy – dawnej fosy oraz Dolnego Miasta, kolejnej dzielnicy Gdańska. Dalej można skorzystać  z rozbudowanej sieci ścieżek w Gdańsku i całym Trójmieście.

Trasa rowerowa po Żuławach


Na rowerze można z powodzeniem urządzić ciekawą przejażdżkę po Żuławach wykorzystując do tego rowerowy szlak motławski, który jak sama nazwa wskazuje wiedzie wzdłuż Motławy. Jadąc z Wyspy Sobieszewskiej wycieczkę można zacząć na moście zwodzonym w Przegalinie, skąd jedziemy drogą asfaltową do mariny w Błotniku. Droga prowadzi między starorzeczem Wisły, a Przekopem, którym obecnie rzeka wpada do morza. Warto zrobić krótką przerwę, żeby wejść na wał przeciwpowodziowy skąd można zobaczyć miejsce gdzie w 1895 roku przekierowano nurt do nowego koryta. Z mariny do miejscowości Cedry Małe prowadzi wygodna ścieżka rowerowa. Dalej musimy skorzystać z asfaltowej drogi, którą w umiarkowanie licznym towarzystwie samochodów dojedziemy do wsi Grabowo. Tu napotkamy motławski szlak rowerowy. Jeśli skręcimy w lewo to po krótkiej chwili dojedziemy do ruin zamku krzyżackiego w Grabiny Zameczek, gdzie ścieżka rowerowa się urywa. Skręcając w prawo pojedziemy oznakowanym szlakiem i wjedziemy do krainy na wodzie, usianej kanałami, urządzeniami melioracyjnymi i wszechobecnymi wierzbami. Ścieżka rowerowa mija historyczne zabudowania gospodarcze oraz zabytki sakralne. We wsi Wróblewo stoi drewniany kościół o konstrukcji szachulcowej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a kilkanaście kilometrów dalej, w Wiślinie, nieopodal cmentarza menonickiego, widać  drewnianą dzwonnicę z 1792 roku. Ścieżka rowerowa mija miejscowość Przejazdowo i łączy się z trasą rowerową R10, którą dotrzemy z powrotem do Sobieszewa. Po przejechaniu mostu zwodzonego można skręcić w prawo i wrócić ulicą Przegalińską na miejsce startu lub skręcić w lewo i dojechać po kilku minutach do Starej Wędzarni.

 

 

 

Muzea Gdańsk

Pogoda nie zawsze pozwala nam korzystać z uroków przyrody. A czasem przeciwnie, chcemy odpocząć od plaży. Wówczas pojawia się pytanie – co zrobić z wolnym czasem? Świetnym pomysłem jest odwiedzenie licznych w Trójmieście muzeów, w Gdańsku i Gdyni mamy wiele muzeów tematycznych, jakich nie znajdziecie nigdzie indziej. Poniżej przedstawiamy subiektywny przegląd najciekawszych naszym zdaniem obiektów w okolicy.

W tym artykule przeczytacie o muzeach zlokalizowanych w Gdańsku, w doległości do 20 km od Starej Wędzarni.

Polecamy także równie subiektywny i ciekawy artykuł o kilku dalszych muzeach z Pomorza.

Muzeum Bursztynu, oddział Muzeum Miasta Gdańska

Już sama lokalizacja tego muzeum jest ogromną atrakcją – mieści się ono we wnętrzach Katowni oraz Wieży Więziennej, fascynujących historycznych budynkach mieszczących się obok Złotej Bramy – najważniejszego wejścia na ulicę Długą, w sercu starówki. Powstały wiele wieków temu, i w przeszłości nie służyły przyjemnościom. Ich średniowieczna architektura zachwyca do dziś.

Ekspozycja obejmuje mnóstwo ciekawych eksponatów. Oglądamy bursztyny we wszystkich spotykanych w naturze odcieniach i tzw. inkluzje z zatopionymi żyjątkami i roślinkami. Widzieliście kiedyś bryłę bursztynu z mrówką w środku? Podziwiamy arcydzieła rzemiosła – z bursztynu można wytworzyć przeróżne przedmioty codziennego użytku, a także dzieła sztuki. Poznajemy historię pozyskiwania i handlu bursztynem, od ery neolitycznej, przez starożytność, średniowiecze, do czasów współczesnych. Nikt nie przejdzie obojętnie obok kolekcji wspaniałej bursztynowej biżuterii.

A komu mało – polecamy wizytę na ulicy Mariackiej. Znajdziecie tam dziesiątki wspaniałych sklepów z wyrobami z bursztynu. I sama uliczka jest przepiękna!

Więcej informacji, szczególnie na temat godzin otwarcia oraz cen biletów, znajdziecie na stronie muzeum: https://muzeumgdansk.pl/oddzialy-muzeum/muzeum-bursztynu/

Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

W dzielnicy Gdańska zwanej Oliwą, pośrodku pięknego parku, przytulony do Katedry, stoi Pałac Opatów. Zbudowany w XV wieku, ostatecznie urządzony dwa wieki później w stylu rokoko, służył oliwskim zakonnikom. Dziś w jego jasnych, wysokich wnętrzach mieści się wystawa sztuki nowoczesnej.

Na dwóch piętrach pałacu prezentowane są zbiory polskiej sztuki ostatnich dwóch wieków. Nie spodziewajmy się najsłynniejszych obrazów sztuki współczesnej, ale kolekcja jest naprawdę imponująca, pokazuje wiele stylów malarskich, świetnie uczy historii sztuki najnowszej. Polecamy całym rodzinom, niekoniecznie tylko znawcom dzieł sztuki.

W bocznym skrzydle pałacu jest miejsce na wystawy czasowe – najczęściej przekrojowe prezentacje twórców lub stylów.

Podziwiając obrazy nie zapomnijcie wyjrzeć przez okna!!!

I czas na mały sekret. W reprezentacyjnej sali pałacu na 1 piętrze właściciele Starej Wędzarni wzięli ślub:)

Więcej informacji, szczególnie na temat godzin otwarcia oraz cen biletów, znajdziecie na stronie muzeum: http://www.mng.gda.pl/wizyta-w-muzeum/

Oddział Zielona Brama i Galeria Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

Oba oddziały mieszczą się w Zielonej Bramie – miejscu gdzie Trakt Królewski (Długa i Długi Targ) dociera nad Motławę. Warto tu zajrzeć przy okazji spaceru po gdańskiej starówce. Na 3 piętrach (na najwyższym Galeria Fotografii) pokazuje się tu wystawy czasowe, retrospektywne, często unikalne.

Lubimy odwiedzać tę galerię także ze względu na widok z okien i okienek umieszczonych w murach bramy – z jednej strony na Długi Targ, Fontannę Neptuna i Ratusz, z drugiej na Motławę i Wyspę Spichrzów.

Więcej informacji, szczególnie na temat godzin otwarcia oraz cen biletów, znajdziecie na stronie muzeum: http://www.mng.gda.pl/wizyta-w-muzeum/

Europejskie Centrum Solidarności

„Pordzewiały” budynek ECS stoi tuż przy słynnej bramie nr 2 do Stoczni Gdańskiej, przy Placu Solidarności z pomnikiem poległych stoczniowców (słynne trzy krzyże). Hall budynku stanowi słoneczne zadaszone atrium z zielonym ogrodem. Można je zwiedzić bez biletu.

Ekspozycja przedstawia historię Solidarności. Została podzielona na kilka odmiennych tematycznie sal. Usłyszymy tu historię ruchów solidarnościowych od lat 50-tych, poznamy ideę tego ruchu (słynna tablica zawierająca 21 Postulatów jest największa dumą wystawy), przebieg walki i oporu wobec komunistycznego reżimu. Dowiemy się ważnych informacji o członkach Solidarności, przebiegu obrad Okrągłego Stołu i wolnych wyborach 4 czerwca 1989. Na koniec okaże się, że Polacy nie byli w tym sami – ruchy solidarnościowe były i są nadal obecne na całym świecie, wszędzie tam gdzie dzieje się niesprawiedliwość a dobra wola i upór pozwalają z nią wygrać. Wystawa zawiera ogromną ilość materiałów archiwalnych – do słuchania, czytania i oglądania. Polecamy spacery kuratorskie i wycieczki z przewodnikiem. Nikt nie będzie się nudził.

W budynku ECS mieści się także biuro Prezydenta RP Lecha Wałęsy.

Na koniec polecamy wjechać na windą na ostatnie piętro. Z ogrodu na dachu rozpościera się fantastyczny widok na dźwigi i baseny stoczniowe oraz panorama Starego Gdańska.

Więcej informacji, szczególnie na temat godzin otwarcia oraz cen biletów, znajdziecie na stronie centrum: https://ecs.gda.pl/zaplanuj_wizyte

Muzeum II Wojny Światowej

Niedaleko miejsca gdzie kiedyś stal zamek krzyżacki, nad kanałem Raduni, wyrasta z ziemi nietypowa bryła. To budynek muzeum II Wojny Światowej, jego nadziemna cześć. Ekspozycja mieści się w całości pod poziomem ziemi.

Na zwiedzanie tego muzeum warto zarezerwować nieco więcej czasu. Wystawa jest tak obszerna, że jednorazowa wizyta pozwala jedynie prześliznąć się po ekspozycji. Wrażenie jest ogromne, emocje często nie do opanowania. Nie polecamy wybierać się tu z małymi dziećmi.

Wystawa główna rozpoczyna się od opisu różnych, rozwijających się równolegle ruchów nacjonalistycznych na całym świecie, które doprowadziły do wybuchu wojny. W kolejnych salach chronologicznie przedstawione są wydarzenia wojny, widziane oczami różnych narodów. Ważne jest to, że muzeum II wojny światowej nie jest muzeum wojny z perspektywy Polski. Nie sposób nie zauważyć, że to naprawdę była wojna światowa.

Twórcom muzeum udało się zgromadzić imponującą liczbę eksponatów z czasów wojny, archiwalnych dokumentów, nagrań, filmów, przedmiotów codziennego użytku. Muzeum jest nowoczesne, interaktywne, bardzo poruszające. Ta wystawa to najlepsza lekcja historii i refleksje zostają z nami na długo.

W budynku muzeum funkcjonuje także kino studyjne.

Więcej informacji, szczególnie na temat godzin otwarcia oraz cen biletów, znajdziecie na stronie muzeum: https://muzeum1939.pl/

Ośrodek Kultury Morskiej w Narodowym Muzeum Morskim

Narodowe Muzeum Morskie posiada wiele oddziałów na polskim pobrzeżu, od Helu po Kąty Rybackie a nawet Tczew.Ośrodek Kultury Morskiej mieści się w sercu Gdańska, nad Motławą, tuż obok słynnego Żurawia.

W Ośrodku polecamy trzy wystawy stałe

  • „Łodzie ludów świata”. Na tej wystawie można obejrzeć największą w naszej części Europy kolekcję łodzi etnicznych ze wszystkich kontynentów. To świetna okazja do utrwalenia wiedzy z geografii i etnografii. Poznamy przeróżne rozwiązania jakie ludzkość znalazła na podróżowanie i techniki budowy łodzi.
  • „Statki. Nasza pasja”. Ta wystawa przedstawia proces statki od strony ich konstrucji. Jest mocno interaktywna. Mamy okazję spróbować własnych sił przy załadunku promu samochodowego, zwiedzić od środka tankowiec lub zostać spawaczem okrętowym.
  • „Ludzie-statki-porty”. Naszym zdaniem najciekawsza z wystaw stałych Ośrodka. Ileż tu jest zabawy dla każdego! Możesz sterować żaglowcem w ogromnym basenie, nadać wiadomość alfabetem Morse’a, zostać piratem, albo kapitanem statku, nauczyć się wiązać liny, załadować kontenerowiec lub zejść batyskafem na dno oceanu! Doskonała rozrywka dla wszystkich!

W ramach wspólnego biletu można oprócz Ośrodka zwiedzić także Żuraw – średniowieczny dźwig portowy, symbol Gdańska, statek „Sołdek” – pierwszy zbudowany w Polsce po II wojnie światowej, oraz Spichlerze na wyspie Ołowianka, zabytkowe magazyny zbożowe, w których  mieści się kilka ciekawych wystaw, np. na temat nurkowania morskiego.

Więcej informacji, szczególnie na temat godzin otwarcia oraz cen biletów, znajdziecie na stronie muzeum: https://www.nmm.pl/osrodek-kultury-morskiej

Ta strona używa cookies. Warunki przechowywania i dostępu możesz ustawić w Twojej przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close