Aktualności

Co robić w Sobieszewie?

co robić w Sobieszewie

Często pytacie co robić w Sobieszewie. Wyspa Sobieszewska jest największą obszarowo dzielnicą Gdańska, nie nabrała jednak zurbanizowanego charakteru miejskiego. Gdańsk Sobieszewo to ostoja spokoju i dzikiej przyrody. Ma na to wpływ jej położenie pomiędzy odnogami Wisły i morskim wybrzeżem oraz fakt, że większą cześć powierzchni wyspy zajmują na lasy, plaże oraz pola uprawne. Amatorzy morskich i słonecznych kąpieli mogą oczywiście skorzystać z uroków rozległej, długiej na 11km plaży oraz morza. Jednakże Wyspa Sobieszewska ma znacznie więcej atutów i atrakcji do zaoferowania.

Pytasz co robić w Sobieszewie?

Oto nasze podpowiedzi?

Obserwacja ptaków w rezerwatach Ptasi Raj i Mewia Łacha

W Sobieszewie można spotkać około 300 gatunków ptaków. Niektóre z nich zatrzymują się tu na chwilę w czasie migracji, cześć spędza okres lęgowy, a inne całe swoje ptasie życie. Na terenie Wyspy Sobieszewskiej powstały dwa rezerwaty ptaków, które warto odwiedzić. W każdym z nich została wytyczona specjalna ścieżka edukacyjna:

– Jak zwiedzać Rezerwat Ptasi Raj <sprawdź tu>

– Jak zwiedzać Rezerwat Mewia Łacha <sprawdź tu>

Vis a vis Starej Wędzarni znajduje się Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku. Jest to placówka naukowa powołana do badania biologii ptaków. Pełni również rolę krajowej centrali obrączkowania ptaków. W Stacji odbywają się zajęcia edukacyjne, skierowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej.

Wycieczki rowerowe

Gdańsk Sobieszewo jest dobrą bazą wypadową do organizacji wycieczek rowerowych. Można eksplorować Wyspę lub wybrać się w dalszą trasę dzięki temu, że spotykają się tu dwie międzynarodowe trasy rowerowe R9 i R10 wytyczone w ramach europejskiej sieci szlaków rowerowych EuroVelo. Droga rowerowa R10  jest szlakiem prowadzącym wokół Bałtyku. Droga R9 to trasa łącząca Bałtyk z Adriatykiem.

Opis naszych ulubionych tras rowerowych można znaleźć tu: <sprawdź tu>

Trasy Nordic Walking i narciarstwa biegowego

Rozległe i różnorodne tereny lasu nadmorskiego graniczącego z plażą przez cały rok zachęcają do aktywności fizycznej. Na Wyspie Sobieszewskiej wyznaczono i oznakowano trasy nordic walking. Sześć leśno-plażowych tras świetnie nadaje się także do treningów biegowych, a zimą do biegów narciarskich.

Opis i mapę tras Nordic Walking i narciarstwa biegowego można znaleźć tu: <sprawdź tu>

Gra plenerowa „Śladami Plentego” Skarb Wyspy Sobieszewskiej

Wyspa Sobieszewska ma ciekawą historię i nadal kryje szereg tajemnic. Mało kto wie, że W 1945 roku to tędy odbywała się ewakuacja niemieckich mieszkańców z Gdańska. W 2018 roku powstała gra miejska dotycząca legendy zaginionej Bursztynowej Komnaty. Jeden z tropów prowadzi do Sobieszewa. Tajemnicę możesz samodzielnie rozwikłać i znaleźć skarb ukryty na Wyspie. Z aplikacją Questy VisitGdansk staniecie przed możliwością znalezienia skarbu ukrytego na Wyspie Sobieszewskiej! Początek gry jest tuż obok Starej Wędzarni

Czy podejmiecie wyzwanie i ruszycie w drogę po skarb?

 Tu można znaleźć więcej szczegółów:<sprawdź tu>

Rejs Tramwajem Wodnym do centrum Gdańska

W okresie letnim z Sobieszewa do centrum Gdańska kursuje tramwaj wodny linii F6. Przystanek zlokalizowany jest w odległości około  kilometra od Starej Wędzarni. Tramwaj płynie Martwą Wisła, mija ujście Wisły Śmiałej, rybackie osiedla, następnie wzdłuż nabrzeży stoczniowych i portowych dociera do Starego Miasta i cumuje w samym centrum, tuż obok zabytkowego Żurawia. To wspaniała okazja podziwiać Gdańsk z nowej, wodnej perspektywy. Rejs trwa około 90 minut.

Tu można znaleźć więcej szczegółów: <sprawdź tu>

 

 

 

 

Plaża Sobieszewo

plaże wyspy sobieszewskiej plaża sobieszewo, gdańsk sobieszewo

Plaża na Wyspie Sobieszewskiej rozciąga się wzdłuż wschodniej części Zatoki Gdańskiej, a jej łączna długość wynosi 11 kilometrów.

Wyspa Sobieszewska (Sobieszewo) to nadmorska dzielnica Gdańska oddalona od centrum miasta o 15 minut jazdy. Jest jedną z trzech wysp polskiego pobrzeża Bałtyku. Ponadto od 1994 r. posiada statut wyspy ekologicznej, który gwarantuje zachowanie przyrody w naturalnym stanie.

Plaża Sobieszewo jest jedną z ostatnich dzikich ostoi przyrody na polskim wybrzeżu.

Plaże są szerokie, z pasem wydm, który chronią przed wiatrami wiejącymi od strony lądu. To idealne miejsce do opalania się, kąpieli i romantycznych spacerów.

W sezonie letnim czynne są dwa kąpieliska strzeżone: plaża Gdańsk Sobieszewo, zlokalizowana na końcu ul. Falowej oraz plaża Gdańsk Orle znajdująca się przy ul. Lazurowej. Kąpieliska te dozorowane są przez ratowników w okresie od 01.07 – 31.08 codziennie w godz. 9.30 – 17.30.

Oczywiście na Wyspie Sobieszewskiej można się również kąpać na pozostałych plażach gdzie są piękne kąpieliska niestrzeżone.

Pensjonat Stara Wędzarnia poleca plażę przy rezerwacie Ptasi Raj (Gdańsk-Górki Wschodnie), gdzie nawet w szczycie sezonu można znaleźć ustronne miejsce.

Rezerwat Mewia Łacha

Rezerwat Mewia Łacha wyspa sobieszewska, sobieszewo, gdańsk sobieszewo

Zajmuje 150 ha, z czego 19 ha znajduje się na terenie Wyspy Sobieszewskiej (Gdańsk Świbno). Został on utworzony w 1991 roku w celu ochrony kolonii lęgowych rybitw oraz miejsc bytowania ptaków siewkowatych i blaszkodziobych. Jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w polskiej strefie przybrzeżnej, a jego znaczenie docenia się w skali krajowej i europejskiej. Jest elementem Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ujście Wisły” i Ostoi ptaków w Gdańsku.

Rezerwat Mewia Łacha

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie blisko 100 gatunków ptaków wodnych i błotnych. Jest to jedyne w Polsce miejsce gniazdowania rybitwy czubatej, obok której legi zakładają inne cenne gatunki: rybitwa białoczelna, rzeczna, sieweczka obrożna, czy ostrygojad. Najwartościowsze dla ptaków są tereny otwarte; plaża, linia przyboju, łachy przybrzeżne, nowe wyspy i półwyspy oraz wydmy w początkowych stadiach rozwoju. Od początku maja do końca września każdego roku rezerwat chroniony jest przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING. Jej członkowie oraz wolontariusze starają się zabezpieczać najcenniejszą jego część przed nadmierną ingerencją człowieka. Nocując w rezerwacie przeciwdziałają płoszeniu ptaków, zadeptywaniu ich gniazd, niszczeniu cennych siedlisk dla roślin i porostów . Istotnym elementem akcji jest wytyczanie ścieżek dla turystów, odwiedzających rezerwat tak aby ograniczać problem rozdeptywania wydm i muraw napiaskowych. Łachy i wyspy, jako miejsca uwielbiane przez foki i ptactwo, chronione są przed cumowaniem przy nich jakiegokolwiek sprzętu pływającego. Członkowie Grupy KULING, świadomi znaczenia zrozumienia problemu ochrony przyrody przez społeczeństwo, dużo czasu poświęcają na edukację turystów oraz lokalnej ludności.

Rezerwat Ptasi Raj

rezerwat ptasi raj

W pobliżu Starej Wędzarni znajduje się Rezerwat Ptasi Raj, unikalny obszar przyrodniczy utworzony w 1959 w celu ochrony ostoi ptactwa wodnego i błotnego. Położony jest u ujścia Wisły Śmiałej (po jej stronie prawobrzeżnej), w Gdańsku Sobieszewie. Aktualnie wchodzi on w granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 198,07 ha. Jest to atrakcyjny teren dla ptaków wróblowatych oraz wodno – błotnych związanych z trzcinowiskiem i podmokłym olsem takich jak zausznik, bąk, bączek, gęgawa, wąsatka, brzęczka, strumieniówka, żuraw, zielonka, wodnik, błotniak stawowy. Podczas migracji i zimowania zaobserwować  można tu różne gatunki kaczek, łabędzi i gęsi, a także mew, rybitw i ptaków siewkowatych.  Bogactwo i różnorodność wędrownych ptaków przyciąga drapieżniki: bieliki, sokoły wędrowne, myszołowy, jastrzębie i krogulce. Ze względu na bogactwo ptasiej fauny obszar ten ma wysoką rangę w skali międzynarodowej. Jest elementem Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ujście Wisły” i Ostoi ptaków IBA (Important Bird Areas) PL 027. Członkowie GBPW KULING monitorują  stan awifauny rezerwatu. Rezerwat jest udostępniony do zwiedzania.

Rezerwat Ptasi Raj

Do dyspozycji turystów oddana została ścieżka dydaktyczna, z licznymi tablicami informacyjnymi oraz ustawione na jej trasie dwie duże wieże widokowe z widokiem na przymorskie jeziora, dzięki czemu można  obserwować ptaki wodne. Ścieżka prowadzi przez teren rezerwatu przyrody Ptasi Raj oraz częściowo po plaży. Długość całej ścieżki wynosi około 6 km, a jej przejście może trwać od 3 do 5 godz. Początek trasy i tablica informacyjna o ścieżce znajdują się przy wejściu do rezerwatu, oddalonym o 400 m od przystanku końcowego autobusu nr 186 kursujące z centrum Gdańska. Tu też zlokalizowany jest mały parking. Wzdłuż ścieżki ustawiono 10 tablic informacyjnych omawiających najważniejsze elementy flory i fauny tego terenu, wyznaczających jednocześnie punkty przystankowe. Ścieżkę można odwiedzać przez cały rok, ale najlepszym terminem do odbycia wycieczki jest okres od kwietnia do października. Szczególnie wiosną i jesienią, podczas przelotów ptaków łatwo można zaobserwować wiele gatunków ptaków. Warto zabrać ze sobą lornetkę, która ułatwi nam prowadzenie obserwacji. Trasa miejscami okresowo podmokła. W pobliżu znajdują się kameralne pensjonaty zapewniające wygodne noclegi w czasie pobytu.

Trasy Rowerowe Gdańsk Sobieszewo i Wyspa Sobieszewska

Trasy Rowerowe - Gdańsk Sobieszewo i Wyspa Sobieszewska

Odwiedzając Starą Wędzarnię pytacie jakie trasy rowerowe Gdańsk Sobieszewo i Wyspa Sobieszewska wybrać? Na Wyspie Sobieszewskiej spotykają się dwie międzynarodowe trasy rowerowe R9 i R10 wytyczone w ramach europejskiej sieci szlaków rowerowych EuroVelo. Droga rowerowa R10 jest szlakiem prowadzącym wokół Bałtyku. Droga R9 to trasa łącząca Bałtyk z Adriatykiem i rozpoczyna się na Wyspie Sobieszewskiej. Obecnie tylko część odcinków jest utwardzona jednak już z powodzeniem można z nich korzystać planując rowerowe wycieczki.

Polecamy następujące trasy rowerowe Gdańsk Sobieszewo i Wyspa Sobieszewska:

Wycieczka rowerowa wokół Wyspy Sobieszewskiej (około 28 km)

Trasa jest pętlą biegnącą lasem wzdłuż plaży, ulicą Świbnieńską obok Przekopu Wisły oraz ulicą Przegalińską i Nadwiślańską wzdłuż Martwej Wisły. Jadąc nią można zobaczyć najciekawsze miejsca. Swój początek ma w Rezerwacie Ptasi Raj, nieopodal ujścia Wisły Śmiałej. Jedziemy ponad 10 km leśną drogą wzdłuż plaży. Po dotarciu do Ujścia Wisły (Przekop) skręcamy w prawo i jedziemy ulicą Świbnieńską, na wysokim wale przeciwpowodziowym, aż do śluzy w Przegalinie. Warto się przy niej zatrzymać, żeby zobaczyć dwie śluzy oraz port. Obecnie cumują tutaj lodołamacze. Pierwsza widoczna jest nieczynna od 1992 roku Śluza Północna, która służyła prawie 100 lat od czasu powstania przekopu czyli roku 1895. Jako druga wyłoni się używana obecnie śluza Południowa. Nad śluzą wybudowano most, który łączy Wyspę z Żuławami Gdańskimi. Przed śluzą należy skręcić w prawo i jechać główną ulicą prawie 13 km. Najpierw mało uczęszczaną ulicą Przegalińską, z której roztacza się piękny widok na meandrującą Martwą Wisłę. Po chwili, po lewej stronie widać starorzecze Wisły, na końcu którego powstała marina w Błotniku. Następnie mijamy stocznię jachtową Galeon znajdującą się na przeciwległym brzegu. Po prawej stronie zobaczymy miejsce, gdzie w 2020 roku odbędzie się Europejski Zlot Harcerzy. Ulica Przegalińska dochodzi do ulicy Turystycznej. Pojawia się tam ścieżka rowerowa prowadząca do centrum Gdańska. Dojeżdżamy do mostu zwodzonego. Na rondzie można zjechać na bulwar (uwaga na pieszych, to chodnik) i pojechać nim kawałek wzdłuż rzeki lub od razu wybrać ulicę Nadwiślańską, która poprowadzi do początku wycieczki, po drodze mijając Starą Wędzarnię.

Trasy rowerowe Gdańsk Sobieszewo i Wyspa Sobieszewska – centrum Gdańska

Ze Starej Wędzarni można wygodnie dojechać na rowerze do centrum Gdańska (odległość 16-18 km). W tym celu należy najpierw pojechać ulicą Nadwiślańską na wschód, wyjechać z Sobieszewa przez most zwodzony. Następnie trzeba jechać oddaną w 2018 roku ścieżką rowerową oznaczoną jako droga rowerowa R10. Po dotarciu do skrzyżowania w Przejazdowie, w pobliżu sklepu Biedronka i Hotelu Czarna Perła należy skręcić w prawo i oznakowaną ścieżką rowerową podążać do centrum, mijając po drodze siedzibę firmy Lotos, przecinając tory kolejowe, chowając się na moment w tunelu. Cała trasa ma około 16km. W Przejazdowie możemy także skręcić w lewo a po chwili od razu w ulicę Jesionową w prawo, i pojechać nieoznakowaną, malowniczą trasą wzdłuż Motławy. Droga prowadzi nad wiaduktem nad Obwodnicą Południową do Krępca skąd następnie drogą z płyt dojeżdżamy do Olszynki będącej już dzielnicą Gdańska. Z drogi z płyt zjeżdżamy w ulicę Łanową, która prowadzi nas do pięknych terenów Opływu Motławy – dawnej fosy oraz Dolnego Miasta, kolejnej dzielnicy Gdańska. Dalej można skorzystać  z rozbudowanej sieci ścieżek w Gdańsku i całym Trójmieście.

Trasa rowerowa po Żuławach


Na rowerze można z powodzeniem urządzić ciekawą przejażdżkę po Żuławach wykorzystując do tego rowerowy szlak motławski, który jak sama nazwa wskazuje wiedzie wzdłuż Motławy. Jadąc z Wyspy Sobieszewskiej wycieczkę można zacząć na moście zwodzonym w Przegalinie, skąd jedziemy drogą asfaltową do mariny w Błotniku. Droga prowadzi między starorzeczem Wisły, a Przekopem, którym obecnie rzeka wpada do morza. Warto zrobić krótką przerwę, żeby wejść na wał przeciwpowodziowy skąd można zobaczyć miejsce gdzie w 1895 roku przekierowano nurt do nowego koryta. Z mariny do miejscowości Cedry Małe prowadzi wygodna ścieżka rowerowa. Dalej musimy skorzystać z asfaltowej drogi, którą w umiarkowanie licznym towarzystwie samochodów dojedziemy do wsi Grabowo. Tu napotkamy motławski szlak rowerowy. Jeśli skręcimy w lewo to po krótkiej chwili dojedziemy do ruin zamku krzyżackiego w Grabiny Zameczek, gdzie ścieżka rowerowa się urywa. Skręcając w prawo pojedziemy oznakowanym szlakiem i wjedziemy do krainy na wodzie, usianej kanałami, urządzeniami melioracyjnymi i wszechobecnymi wierzbami. Ścieżka rowerowa mija historyczne zabudowania gospodarcze oraz zabytki sakralne. We wsi Wróblewo stoi drewniany kościół o konstrukcji szachulcowej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a kilkanaście kilometrów dalej, w Wiślinie, nieopodal cmentarza menonickiego, widać  drewnianą dzwonnicę z 1792 roku. Ścieżka rowerowa mija miejscowość Przejazdowo i łączy się z trasą rowerową R10, którą dotrzemy z powrotem do Sobieszewa. Po przejechaniu mostu zwodzonego można skręcić w prawo i wrócić ulicą Przegalińską na miejsce startu lub skręcić w lewo i dojechać po kilku minutach do Starej Wędzarni.

 

 

 

email marketing powered by FreshMail
 

Ta strona używa cookies. Warunki przechowywania i dostępu możesz ustawić w Twojej przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close